XXIX Seminarium Problemy Ochrony Środowiska

15 marca 2019 roku nasza szkoła uczestniczyła w XXIX Seminarium Uczniowsko – Studenckim „Problemy Ochrony Środowiska Łódź 2019”, zorganizowanym przez Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Celem Seminarium jest wskazanie różnorodności czynników zagrażających środowisku naturalnemu i człowiekowi obecnie oraz w przyszłości, a także wskazanie ścieżek, jak należy postępować, aby ochronić środowisko i jakie podjąć działania proekologiczne, by to środowisko mogło jak najlepiej funkcjonować w przyszłości.

Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice z klas I w zawodzie technik hotelarstwa i technik eksploatacji portów i terminali, które przygotowały prace w sesji plakatowej. Przedstawiając swoje prace przed jury konkursowym, uczennice omawiały cel pracy, ideę, jaka przyświecała pomysłowi danej pracy, sposób i technikę wykonania. Konkurencja w sesji plakatowej była bardzo duża, przedstawiono ponad 60 prac. Ich autorzy przyjechali na Seminarium z różnych części kraju. Prezentacji każdej pracy towarzyszyła burzliwa, ożywiona dyskusja, w której brali udział uczniowie z innych szkół, nauczyciele oraz pracownicy naukowi Politechniki.

Uczennicom bardzo dziękujemy za udział w konkursie. Za rok czeka nas jubileuszowa edycja Seminarium. Przygotowania do niego ruszają już dziś!