Łódzkie Łabędzie rozdane! Nominacja dla naszego partnera!

19 marca, już po raz siódmy, odbył się konkurs zorganizowany przez Prezydenta Miasta Łodzi we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego „Pracodawca Kreujący i Wspierający Edukację 2018”. Jego celem było wyróżnienie pracodawców uczestniczących w kreowaniu procesów kształcenia w szkołach, promowanie współpracy pracodawców ze szkołami oraz inspirowanie ich do uczestnictwa w tworzeniu pozytywnego wizerunku współczesnej szkoły i podnoszenia jej prestiżu. Konkurs ma już swoją tradycję i doskonale służy promocji działań pracodawców kreujących procesy kształcenia i wspierających w różnych formach organizacyjnych szkoły prowadzone przez Miasto Łódź. Uroczyste rozstrzygnięcia konkursu podczas Gali Finałowej znalazły się w kalendarzu znaczących imprez edukacyjnych Łodzi. Podczas tegorocznej edycji wyróżniono grupę pracodawców, spośród których zwycięzcom zostały przyznane statuetki Łódzkich Łabędzi. Konkurs stanowi również doskonałą okazję do zaprezentowania ciekawych rozwiązań i przykładów dobrych praktyk w zakresie współpracy ze szkołami.

W tym roku nagrody trafiły do pracodawców, którzy najlepiej i najskuteczniej współpracują z miejskimi placówkami oświatowymi. Są aktywni w zakresie organizacji konkursów, zawodów, olimpiad, egzaminów oraz wspierają szkoły w prowadzeniu projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Miło nam poinformować, że w kategorii „Duży przedsiębiorca”, nominację otrzymał HOTEL VIENNA HOUSE ANDEL'S ŁÓDŹ zgłoszony przez naszą szkołę.