Olimpiada Solidarności

Blisko 600 szkół z całej Polski wystartowało w VI edycji konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”, którego organizatorem jest Fundacja Centrum Solidarności oraz Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Konkurs skierowany jest do uczniów II klas liceów i III klas techników. Z każdej szkoły dwoje uczniów z najwyższą liczbą punktów z etapu szkolnego zostało zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego, który odbył się 14 marca w 16 miastach wojewódzkich. Naszą szkołę reprezentowały Emilia Brzozowska z klasy IA kształcąca się w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali oraz Anna Józefowicz z klasy IA kształcąca się w zawodzie technik hotelarstwa.

Ze względu na swój wiek i wymagania formalne, obie uczennice nie mogły się zakwalifikować do finału konkursu. Jednak ich zapał i chęć uczestnictwa w tym wydarzeniu należy traktować jako trening i doskonały prognostyk na przyszłość. Mamy nadzieję, że wkrótce zajmą wysokie lokaty w konkursie wiedzy o historii najnowszej naszego kraju.