Promujemy się na festiwalu zawodów technicznych

W dniu 28 stycznia 2019 roku reprezentacja naszej szkoły wzięła udział w kolejnej edycji festiwalu zawodów technicznych, który odbył się w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Przedsięwzięcie zorganizowane zostało przy współudziale Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Celem imprezy była prezentacja szkół technikalnych i zawodowych z Łodzi i okolic uczniom obecnych klas ósmych szkół podstawowych i ostatnich klas gimnazjów. Nasza szkoła przygotowała tematyczne stoisko w zakresie wszystkich kierunków kształcenia. Oprócz banerów i prezentacji multimedialnej szkoły, dziewczęta z klasy hotelarskiej przygotowały na stoisku mini SPA oraz ułożyły z ręczników dekoracyjne łabędzie. Młodzież z klas kształcących w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali natomiast sprawdzała potencjalnych kandydatów wykrywaczem metali, imitując tym samym odprawę bezpieczeństwa na lotnisku. Ponadto nasi uczniowie udzielali informacji zainteresowanej młodzieży, która chętnie zadawała liczne pytania odnośnie poszczególnych zawodów.

Tegoroczny festiwal zawodów technicznych był kolejnym udanym punktem promocji naszej szkoły.