Nasze uczennice znają prawo pracy!

Konkurs "Poznaj swoje prawa pracy" został zorganizowany przez Państwową Inspekcję Pracy. Jego celem jest kształtowanie świadomości zagrożeń występujących w środowisku pracy, a także podniesienie poziomu wiedzy wśród młodzieży szkolnej i akademickiej z zakresu prawa pracy i prawnej ochrony pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Konkurs jest elementem programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa” i jest realizowany w szkołach ponadgimnazjalnych.

W tym roku w konkursie szkołę reprezentowały uczennice klasy II A kształcące się w zawodzie technik ekonomista. Andżelika Paczkowska i Joanna Medel dotarły do etapu regionalnego. Jesteśmy dumni, że tak niszowa tematyka stała się przedmiotem zainteresowań naszych uczennic. Wierzymy, że w kolejnym roku szkolnym ich trud zostanie wynagrodzony udziałem w rozgrywkach na etapie krajowym. Trzymamy kciuki i gratulujemy!