Apel – podsumowanie I okresu

Podobnie jak w zeszłym roku szkolnym Samorząd Uczniowski wspólnie z Radą Rodziców i Dyrekcją przygotował nagrody i wyróżnienia dla uczniów, którzy uzyskali najwyższą średnią po I okresie i 100% frekwencję na lekcjach. Ogłoszono również nazwiska uczniów, którzy otrzymali prestiżowe wyróżnienia – stypendium Prezesa Rady Ministrów i stypendia w programach „Mia100 talentów” i „Mia100 zdolnych”. Rozdano słodkie upominki i nagrody dla uczniów, którzy osiągnęli sukcesy w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Uczniowie z 100% frekwencją na lekcjach W-F otrzymali od nauczycieli gimnastyki dyplomy i nagrody. Szczególny aplauz otrzymały drużyny sportowe, które osiągnęły bardzo dobre wyniki w rywalizacjach w piłce nożnej, siatkówce, kręglach, koszykówce i tenisie stołowym.

Następnie przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego podziękowała za aktywne i hojne reakcje na zbiórki organizowane w I okresie. Przypomniała społeczności szkolnej o zbliżających się wyborach do Prezydium Samorządu Uczniowskiego. Została ogłoszona również wstępna lista kandydatów. Pełne humoru, ale jednocześnie bardzo profesjonalne szkolenie, dotyczące bezpiecznych ferii przeprowadził na zakończenie pan prof. Stanisław Iglikowski.