Dni Zawodowca – zajęcia zawodowe

W naszej szkole w terminie od 4 lutego do 7 lutego 2019 roku po raz czwarty odbyły się Dni Zawodowca. Działo się dużo!

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik ekonomista uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez pracowników Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. W klasie I przeprowadzono grę „Dlaczego handlujemy?”, dzięki której uczniowie na przykładzie Łodzi poznali wpływ posiadanych zasobów na rozwój handlu międzynarodowego. Dla uczniów klasy II zorganizowano quiz ekonomiczny z podstawowych zagadnień ekonomii. Natomiast klasy III i IV wzięły udział w warsztatach dotyczących kategorii makroekonomicznych z wykorzystaniem technologii informatycznych. Ponadto uczniowie klasy II uczestniczyli w pogadance z przedstawicielem Urzędu Statystycznego w Łodzi na temat rynku pracy.

Dla uczniów technikum hotelarskiego zorganizowano następujące zajęcia:

1. "Sprzedaż i marketing w hotelu” w zakresie tematyki sprzedaży bezpośredniej i online, poprowadzone przez managera w hotelarstwie sieciowym.

2. Warsztaty "Recepcja w hotelu w XXI wieku - zadania, problemy i nowe rozwiązania"; prowadzącym był kierownik recepcji z welcomerem Hotelu Novotel Łódź Centrum.

3. "Opinie gości i systemy rezerwacyjne w hotelarstwie” poprowadzone przez dyrektora hotelu Qubus w Łodzi.

Uczniowie klas I, II i III technikum kształcącego w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali mieli okazję zapoznać się zagadnieniami dotyczącymi logistyki miejskiej - "Miejsce logistyki w mieście XXI wieku”. Temat przybliżył pracownik  firmy INGLOBI. Ponadto uczniowie uczestniczyli w grze symulacyjnej "Warsztat w komunikacji i negocjacji handlowej” między przewoźnikiem a spedytorem prowadzonej również przez pracownika firmy INGLOBI, a zarazem nauczyciela naszej szkoły. Młodzież miała również okazję zapoznać się ze "Specyfikacją pracy służb operacyjnych na lotnisku” - zajęcia poprowadzili pracownicy Portu Lotniczego im. Wł. Reymonta w Łodzi.

Dla uczniów w zawodzie technik obsługi turystycznej zorganizowano:

1. Prezentację dotyczącą atrakcji turystycznych Himalajów, którą przedstawił podróżnik i jednocześnie pilot wycieczek.

2. Prelekcję "Nowoczesne trendy w turystyce” prowadzoną przez prezesa łódzkiego oddziału PIT.

Młodzież miała doskonałą okazję poszerzyć wiedzę i umiejętności zawodowe na podstawie doświadczeń pracowników branżowych.