Pamiętamy o Powstaniu Styczniowym

W dniu 22 stycznia 2019 roku przedstawiciele uczniów szkoły z klasy 1a w zawodzie technik eksploatacji portów i terminali wzięli udział w spotkaniu na Cmentarzu Starym przy ul. Ogrodowej, poświęconemu wspominaniu historii powstańczych i uczczeniu bohaterów z okolicznych terenów. Na grobach powstańców złożono kwiaty i zapalono znicze. Przedstawiciele łódzkiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej i Prezydent Miasta Pani Hanny Zdanowskiej przekonywali, że najważniejsza jest pamięć własnej historii. Podkreślili, że należy ją pielęgnować i zaapelowali do pedagogów o pielęgnowanie i zachowanie raz zdobytej wolności.