„Ludzie ludziom zgotowali ten los…”

Holocaust jako część antysemityzmu i nazizmu był niewątpliwie najstraszniejszym wydarzeniem XX wieku. Zagłada narodu żydowskiego, która odbyła się w Europie, od wieków będącej wzorcem postępu, jeszcze mocniej wpływa na fakt, że powinniśmy podjąć wysiłek przekazywania wiedzy na temat Holocaustu młodym pokoleniom.

W roku szkolnym 2018/2019 klasa II A w zawodzie technik obsługi turystycznej bierze udział w międzynarodowym Projekcie „Krokus – ocalić od zapomnienia”. W ramach podjętych działań uczennice Marta Kałuszka i Natalia Dzida pod opieką wychowawcy przygotowały zajęcia dla klas IV na temat „Holocaust w tekstach literatury”. Celem przeprowadzonych zajęć było przybliżenie atmosfery wydarzeń z czasów Zagłady, ukazanie okrucieństwa wojny oraz faktu istnienia zła, które tkwi w człowieku, w oparciu o teksty literatury.

W związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu, który przypada w tym roku na 27.01.2019 roku, nie tylko przeprowadzone zastały zajęcia dla klas IV, ale również na holu szkoły przedstawione zostały prace uczniów, w których został poruszony temat Holocaustu. Celem wystawy była popularyzacja wartości humanistycznych związanych ze zwalczaniem ksenofobii, nietolerancji oraz dyskryminacji.

Wszystkim, którym na sercu leży pokój polecamy w tym dniu Preambułę Statutu UNESCO „Ponieważ wojny mają początek w umysłach ludzkich, to także w umysłach ludzkich budować należy obronę pokoju”.