Etap Okręgowy XI Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej

W dniu 4 stycznia 2019 roku w Zespole Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych Nr 1 w Warszawie odbył się etap okręgowy XI Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej. W zawodach uczestniczyło 65 uczniów z 35 szkół z województw mazowieckiego, podlaskiego, łódzkiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego wyłonionych na etapie szkolnym.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy II a i III b w zawodzie technik hotelarstwa Mateusz Krzyżanowski i Adam Czerski. Funkcję przewodniczącego Komitetu Okręgowego pełnił Rektor Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych pan Włodzimierz Banasik, funkcję zastępcy przewodniczącego sprawował wizytator Kuratorium Oświaty w Warszawie pan Bogusław Fidelus, a obowiązki sekretarza wykonywała wicedyrektor Zespołu Szkół Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznych Nr 1 w Warszawie pani Maria Peć. Do komisji należało również 3 nauczycieli reprezentujących szkoły uczestniczące w zawodach okręgowych.

Uczestnicy tego etapu olimpiady rozwiązywali 60 zadań testowych zamkniętych sprawdzających wiadomości i umiejętności w zawodzie technik hotelarstwa w zakresie planowania i realizacji usług w recepcji oraz obsługi gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie i z tematyki wiodącej „Hotelarstwo XXI wieku w promowaniu nowej filozofii wellness, spa i usług żywieniowych”.

Wierzymy, że nasi uczniowie zakwalifikują się do finału!