II Akcja Oddawania Krwi

18 grudnia 2018 roku na terenie szkoły odbyła się II Akcja Oddawania Krwi w tym roku szkolnym. W Akcji wzięło udział 20 osób, z których 13 oddało 4 850 ml krwi.

Dziękujemy za Wasze zaangażowanie i wsparcie. Zachęcamy wszystkich uczniów i nauczycieli ZSETH do udziału w kolejnej Akcji, która odbędzie się 7 marca 2019 roku.

Nie bądź obojętny! Dołącz do Honorowych Dawców Krwi! Pamiętaj, że okazane dobro wraca.