Mia100 Talentów

We wtorek 18 grudnia w Muzeum Kinematografii odbyła się gala programu „Mia100 Talentów”. Jest to inicjatywa realizowana w ramach programu Młodzi w Łodzi, mająca na celu promowanie i wspieranie zdolnych uczniów szkół ponadgmnazjalnych. Program ma także w założeniu zachęcać zdolną i ambitną młodzież do wiązania swojej przyszłości edukacyjnej, prywatnej i w dalszej perspektywie - zawodowej, z naszym miastem.

W ramach III edycji programu 46 uczniów klas maturalnych z łódzkich szkół, którzy spełnili wysokie kryteria wyboru, zostało wyróżnionych listem gratulacyjnym Prezydenta Miasta Łodzi oraz Kartą rabatową Młodzi w Łodzi. W tym roku do elitarnego grona wyróżnionych uczniów łódzkich szkół, dołączą laureaci III edycji programu. Jesteśmy dumni, że wśród nich znalazły się trzy uczennice z naszej szkoły: Aleksandra Dąbrowska, Klaudia Staroń i Monika Szewczyk.

Sylwetki laureatów tegorocznej edycji programu „MIA100 Talentów” 2018 będą prezentowane na stronie Programu Młodzi w Łodzi (mlodziwlodzi.pl) w zakładce dedykowanej inicjatywie.