Spotkanie w 6 Domu Pomocy Społecznej

We wtorek 13 listopada 2018 roku ponownie odwiedziliśmy mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ul. Złotniczej w Łodzi. Uczennice klasy III A w zawodzie technik hotelarstwa Sara Kowalska, Natalia Leszczyńska, Marta Rajewska i Aneta Tarnowska czytały wiersze Zbigniewa Herberta. Pensjonariusze przyjęli je jak dobre znajome. Wspólnie spędziliśmy czas słuchając pięknej poezji i ciesząc się swoim towarzystwem.

Spotkanie odbyło się w ramach projektu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. J. Piłsudskiego w Łodzi „Pan Cogito odwiedza bibliotekę”, w którym uczestniczy nasza szkoła.