Wygraliśmy IV Turniej Euro-Cash!

Dnia 14 listopada 2018 roku uczniowie klasy II w zawodzie technik ekonomista w składzie: Adrian Niewiadomski, Miłosz Simiński, Wiktor Kopa, Tymon Górecki oraz Sebastian Mazur zajęli I miejsce w międzyszkolnym Turnieju Euro-Cash. Turniej ten organizowany jest po raz czwarty przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego we współpracy z VI Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi.

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!