Obchody Święta Niepodległości

8 listopada zorganizowana została w naszej szkole uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W tym roku uroczystość miała szczególny charakter, gdyż świętowaliśmy 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Tuż przed wspólnym odśpiewaniem hymnu państwowego o godzinie 11.11 oddaliśmy się lekturze opowiadania, które odtwarzało moment napisania „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech”. W części oficjalnej Samorząd Uczniowski powitał gości, którzy uświetnili tegoroczne obchody. Głos zabrała także pani Dyrektor Kamila Niewiadomska wskazując, że niepodległość budowali także zwykli ludzie. Pani Dyrektor zachęcała do wspominania bliskich w gronie rodzinnym, zwłaszcza tych, zaangażowanych w walkę o wolną Polskę.

Podczas uroczystości miał również finał IV Szkolny Tydzień Książki, w tym roku obchodzony pod hasłem Droga Biało-Czerwonej. Koordynatorka przedsięwzięcia podsumowała wszystkie podjęte działania, rozdano nagrody i podziękowania. Tegoroczna akcja zachęcająca do czytelnictwa akcentowała znaczenie, jakie mają książki w kształtowaniu tożsamości narodowej każdego człowieka.

Na zakończenie uroczystości – w części artystycznej – wystąpili członkowie szkolnego Koła Teatralnego FURTKA, którzy przygotowali wyjątkową lekcję historii, wypełnioną śpiewem legionowych szlagierów i recytacją wspomnień piłsudczyków. Na scenie pojawił się oczywiście także sam Piłsudski!