Las Łagiewnicki – wycieczka metodyczna

W dniu 2 czerwca 2019 roku uczniowie klasy pierwszej w zawodzie technik obsługi turystycznej wzięli udział w wycieczce metodycznej do Łagiewnik i Arturówka. Celem zajęć było poznanie walorów krajoznawczo-wypoczynkowych Lasu Łagiewnickiego. Na trasie wędrówki znalazły się niezwykle cenne obiekty zabytkowe jak barokowy kościół pod wezwaniem św. Antoniego Padewskiego z początku XVIII wieku oraz kapliczki św. Antoniego i św. Rocha należące do najstarszych obiektów na terenie Łodzi. Piękna pogoda z odrobiną ulewnego deszczu sprzyjała podziwianiu przyrody.

Las Łagiewnicki stanowi unikalny naturalny kompleks leśny będący pozostałością po dawnej Puszczy Łódzkiej okalającej miasteczko Łódź jeszcze 200 lat temu. Charakteryzuje się wyżynnym krajobrazem z licznymi pagórkami osiągającymi wysokość do 260 m n.p.m. Przez jego teren przepływa rzeka Bzura, na której w Arturówku utworzono stawy pełniące obecnie funkcję rekreacyjną. Podczas wycieczki uczniowie pełnili funkcję pilotów oraz obserwowali pracę przewodnika miejskiego, co w przyszłości pozwoli im z pewnością lepiej przygotować się do własnych zadań przewodnickich. Wspólnie stworzyli też fotograficzny reportaż z wyjścia. To bardzo przydatne w branży turystycznej umiejętności.