Spacer po terenie Litzmannstadt Getto – wycieczka metodyczna

W dniu 31 maja 2019 roku klasa trzecia w zawodzie technik obsługi turystycznej odbyła wycieczkę po terenie getta dla ludności żydowskiej utworzonego w Łodzi (Litzmannstadt) w czasie drugiej wojny światowej. Zlokalizowano je w najbardziej zaniedbanej części miasta na obszarze 4,13 km². Spacer rozpoczął się na Rynku Starego Miasta, które w XIX wieku stało się miejscem osiedlania się rodzin żydowskich przybywających do osady fabrycznej jaką była wówczas Łódź. Następnie uczniowie poznali historię Parku Śledzia i symbolikę Pomnika Dekalogu, który przedstawia Mojżesza niosącego tablice z Dziesięcioma Przykazaniami. Dalej trasa wiodła między innymi do tzw. Czerwonego Domku i Białej Fabryki jak nazywano w czasie wojny kościół NMP. Zaskoczeniem dla wielu uczestników było miejsce pierwszego cmentarza żydowskiego zniszczonego przez hitlerowców, na którym pobudowano osiedle mieszkaniowe.

Wycieczka przybliżyła uczniom temat tragicznego losu Żydów podczas okupacji hitlerowskiej. Poznali również techniki pracy przewodnika miejskiego.