Rekrutacja

 UWAGA

Nabór na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych odbywa się we wszystkich kierunkach kształcenia:

  • technik ekonomista
  • technik hotelarstwa
  • technik organizacji turystyki
  • technik eksploatacji portów i terminali

ZAPRASZAMY NA DNI OTWARTE 


  
Drodzy gimnazjaliści i ósmoklasiści!

Stoicie przed jedną z najważniejszych decyzji w swoim życiu. Wybór szkoły ponadgimnazjalnej to bardzo ważny krok do dorosłości. Wybierając naszą szkołę, będziesz mógł spełniać swoje marzenia oraz rozwijać zainteresowania i pasje.

U nas zdobędziesz ciekawy zawód. Proponujemy Ci następujące kierunki kształcenia:

    » technik ekonomista

    » technik hotelarstwa

    » technik obsługi turystycznej

    » technik eksploatacji portów i terminali - jedyny taki kierunek w Łodzi!

Weźmiecie udział w wycieczkach zawodowych, praktykach w kraju oraz za granicą.

Będziecie mogli współpracować z uczniami innych europejskich szkół.

Tak, jak nasi absolwenci będziecie mogli pochwalić się wynikami z egzaminów maturalnych i zawodowych.

Czeka na Was ciekawa oferta zajęć dodatkowych.

Zobacz ile się u nas dzieje!

Tabela naboru 2019/2020

 

do pobrania: pdf

1. Rodzice/kandydaci wypełniają wniosek na stronie systemu elektronicznej rekrutacji

     Absolwenci gimnazjum:  https://lodzkie-pogim.edu.com.pl

     Absolwenci szkoły podstawowej: https://lodzkie-posp.edu.com.pl

2. Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i złożyć w szkole pierwszego wyboru.
   Jeżeli kandydat wypełniając wniosek zaznaczy, że spełnia dodatkowe kryterium powinien
   dołączyć do składanego wniosku odpowiedni dokument potwierdzający spełnianie danego
   kryterium.