Patronaty

Patronat hotelu Double Tree by Hilton

Dnia 16 października 2018 roku w obecności Wiceprezydenta Miasta Łodzi – Tomasza Treli, została oficjalnie podpisana w naszej szkole umowa patronacka pomiędzy Zespołem Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. Wł. Grabskiego, a Film Hotel Sp. z o.o.

 Celem nawiązanej współpracy jest efektywne przygotowanie absolwentów klas hotelarskich do podjęcia pracy w tej branży oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do wykonywania omawianego kierunku w obecnych warunkach rynku pracy. Patronatem, od początku roku szkolnego, zostały objęte dwie klasy pierwsze kształcące się w zawodzie technik hotelarstwa. Zakres współpracy będzie obejmować między innymi prowadzenie praktycznej nauki zawodu dla uczniów klas patronackich, doskonalenie kadry pedagogicznej szkoły przez zapewnienie im uczestnictwa w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez hotel Double Tree by Hilton oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w profesjonalną pracownię hotelarską.

Młodzież klas pierwszych hotelarskich odbyła już pierwsze wycieczki metodyczne do hotelu, które z pewnością przekonały uczniów o trafnym wyborze omawianego zawodu.