Misja i wizja

WIZJA SZKOŁY

ZSETH najlepszą szkołą zawodową w regionie, przygotowującą poszukiwanych na rynku pracy specjalistów do aktywnego funkcjonowania w gospodarce opartej na wiedzy.

MISJA SZKOŁY

Kształcimy specjalistów poszukiwanych na rynku pracy zgodnie z obowiązującymi standardami w bezpiecznej i przyjaznej szkole
we współpracy z pracodawcami.

Koncepcja pracy szkoły