O szkole

POSTAW NA PROFESJONALIZM

Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich imienia Władysława Grabskiego znajdujący się na ulicy Drewnowskiej 171 to szkoła z ponad 100-letnią tradycją

Tylko w naszej szkole czeka na Was wiele ciekawych propozycji:

  • liczne koła zainteresowań,
  • wycieczki turystyczno-krajoznawcze i metodyczne,
  • obóz integracyjny dla klas pierwszych,
  • zajęcia sportowe - od II-iej klasy w ramach lekcji W-F uczniowie dokonują wyboru specjalizacji,
  • konkursy,
  • imprezy okolicznościowe.

Tylko u nas zajęcia dydaktyczne prowadzone są przez wykwalifikowanych nauczycieli. Zdecydowana większość posiada najwyższy stopień awansu zawodowego nauczyciela oraz uprawnienia egzaminatora. Wśród nauczycieli szkoły są autorzy podręczników, programów edukacyjnych oraz standardów kwalifikacji zawodowych. Zajęcia prowadzone są w nowocześnie wyposażonych pracowniach przedmiotowych, w tym w trzech salach komputerowych ze stałym dostępem do Internetu. Do naszej dyspozycji jest biblioteka i studio multimedialne, sala gimnastyczna, siłownia. Aktywność uczniów rejestrowana jest elektronicznie, co daje możliwość bieżącej kontroli frekwencji i ocen przez ucznia i rodzica.

Nasza szkoła jest szkołą bezpieczną, przyjazną uczniowi, a zarazem kształcącą młodzież metodami aktywnej, twórczej pracy zgodnie z krajowymi standardami. Współpracujmy z wieloma instytucjami oraz pracodawcami.

Nasi uczniowie odbywają praktyki zawodowe w urzędach oraz najlepszych przedsiębiorstwach i hotelach w Łodzi. W chwili obecnej w ramach współpracy z pracodawcami placówka posiada dwie nowoczesne pracownie do kształcenia zawodowego technika hotelarstwa wyposażone w stanowiska pracy: jednostkę mieszkalną z węzłem sanitarno-higienicznym oraz recepcją. Uczniowie kształcący się w zawodzie technik obsługi turystycznej nabywają umiejętności zawodowe w pracowni symulującej biuro podróży, a uczniowie kształcący się w zawodzie technik ekonomista – w pracowni ekonomicznej.

Nasi absolwenci są cenionymi specjalistami poszukiwanymi przez pracodawców na rynku pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych, bankach, hotelach, biurach turystycznych, a także w urzędach.