Technik obsługi turystycznej

Zadania zawodowe:

  • opracowywanie programów i organizowanie imprez turystycznych,
  • zamawianie, kalkulowanie kosztów i rozliczanie usług turystycznych,
  • przygotowywanie ofert turystycznych,
  • obsługa klientów biur podróży, w tym udzielanie informacji turystycznej,
  • organizacja i prowadzenie biur podróży,
  • wykonywanie zadań przewodnika, pilota lub rezydenta.

W toku nauki:

  • kilkudniowe pilotażowe wycieczki objazdowe – wykonywanie zadań pilotów i przewodników,
  • wyjazdy na targi turystyczne do Poznania i Berlina,
  • wycieczki do biur podróży, ośrodków informacji turystycznej, muzeów oraz instytucji zajmujących się organizacją i promocją turystyki.

Praktyki zawodowe – 8 tygodni w całym cyklu kształcenia

Szkoła organizuje kursy dla pilotów wycieczek.

Kwalifikacje zawodowe:

T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych