Technik hotelarstwa

Zadania zawodowe:

  • oferowanie usług hotelarskich,
  • obsługa klientów w obiektach hotelarskich,
  • organizowanie usług gastronomicznych,
  • współpraca z podmiotami gospodarczymi świadczącymi usługi turystyczne,
  • promowanie i sprzedaż usług hotelarskich.

W toku nauki:

  • wycieczki metodyczne do hoteli oraz obiektów noclegowych różnych rodzajów i kategorii,
  • praktyki zawodowe w kraju i za granicą, w tym praktyki na promach.

Praktyki zawodowe – 8 tygodni w całym cyklu kształcenia

 Kwalifikacje zawodowe:

T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji

T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie