Technik eksploatacji portów i terminali

Zadania zawodowe:

  • obsługa podróżnych w portach i terminalach,
  • organizacja prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów,
  • prowadzenie dokumentacji związanej z magazynowaniem oraz przeładunkiem towarów,
  • organizowanie przewozów wewnątrz portów i terminali.

Możliwości zatrudnienia:

  • terminale lotnicze, samochodowe, kolejowe,
  • przedsiębiorstwa spedycyjne, logistyczne i transportowe,
  • agencje obsługi portów morskich,
  • porty morskie i rzeczne.

Praktyki zawodowe – 4 tygodnie w całym cyklu kształcenia

Kwalifikacje zawodowe:

A.33. Obsługa podróżnych w portach i terminalach

A.34. Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów i ładunków w portach i terminalach