Technik ekonomista

Zadania zawodowe:

 • planowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
 • sporządzanie deklaracji podatkowych,
 • sporządzanie zestawień i analiz ekonomicznych i statystycznych,
 • sporządzanie dokumentacji handlowej i księgowej,
 • obsługa ekonomiczno-finansowych programów komputerowych,
 • wykonywanie typowych prac biurowych.

Możliwości zatrudnienia:

 • małe podmioty gospodarcze,
 • własna działalność gospodarcza,
 • banki, instytucje ubezpieczeniowe,
 • kancelarie doradztwa podatkowego,
 • organy skarbowe, biura rachunkowe,
 • inne podmioty wymagające wiedzy ekonomicznej.

Praktyki zawodowe – 6 tygodni w całym cyklu kształcenia

Kwalifikacje zawodowe:
A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
A.36. Prowadzenie rachunkowości

Przedmioty zawodowe:

działalność podmiotu gospodarczego, język obcy zawodowy, ekonomiczno-prawne podstawy gospodarowania, gospodarowanie majątkiem przedsiębiorstwa.