Samorząd Uczniowski

Jeśli masz problem, o którym trudno jest ci mówić otwarcie, wejdź na stronę skrzynka zaufania.


Zadania Samorządu Szkolnego

 "Samorząd Szkolny jest reprezentacją, wyrazicielem woli i obrońcą uczniów."

  • Samorząd Szkolny jest zobowiązany do reprezentowania żądań uczniów wobec innych organów szkoły.
  • Samorząd Szkolny reprezentuje szkołę podczas uroczystości szkolnych oraz reprezentuje szkołę na zewnątrz.
  • Samorząd Szkolny prowadzi wszelkiego rodzaju akcje ogólnoszkolne wynikające z inicjatywy uczniów i Samorządu na terenie szkoły.
  • Samorząd Szkolny typuje uczniów do odznaczeń.
  • Samorząd Szkolny prowadzi na terenie szkoły akcję informacyjną.
  • Prezydium Samorządu prowadzi aktywną działalność wewnątrz Samorządu Uczniowskiego.

W skład Prezydium Samorządu Uczniowskiego wchodzą:
przewodnicząca Karolina Kacprzak - klasa IIATT
za-ca przewodniczącej Patrycja Dutkowska - klasa IIATP
sekretarz Natalia Borecka - klasa IIIATH

Opiekunami samorządu w roku szkolnym 2017/2018 są:
Pani Agnieszka Kwiatkowska
Pan Krzysztof Brodziak
Pani Sylwia Sobińska

Do obowiązków Samorządu Uczniowskiego należy organizowanie i koordynowanie uroczystości szkolnych, organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w nauce, przedstawianie innym organom szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach placówki.

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego