Samorząd Uczniowski

Zadania Samorządu Szkolnego

"Samorząd Szkolny jest reprezentacją, wyrazicielem woli i obrońcą uczniów."

  • Samorząd Szkolny jest zobowiązany do reprezentowania żądań uczniów wobec innych organów szkoły.
  • Samorząd Szkolny reprezentuje szkołę podczas uroczystości szkolnych oraz reprezentuje szkołę na zewnątrz.
  • Samorząd Szkolny prowadzi wszelkiego rodzaju akcje ogólnoszkolne wynikające z inicjatywy uczniów i Samorządu na terenie szkoły.
  • Samorząd Szkolny typuje uczniów do odznaczeń.
  • Samorząd Szkolny prowadzi na terenie szkoły akcję informacyjną.
  • Prezydium Samorządu prowadzi aktywną działalność wewnątrz Samorządu Uczniowskiego.

W skład Prezydium Samorządu Uczniowskiego wchodzą:
przewodniczący Patryk Kotus - klasa IIATT
za-ca przewodniczącego Wiktoria Mucha - klasa IATT

Opiekunami samorządu w roku szkolnym 2018/2019 są:
Pani Agnieszka Kwiatkowska
Pan Krzysztof Brodziak
Pani Sylwia Sobińska

Do obowiązków Samorządu Uczniowskiego należy organizowanie i koordynowanie uroczystości szkolnych, organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w nauce, przedstawianie innym organom szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach placówki.

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego


Od roku szkolnego 2018/2019 działa Rada Wolontariatu, której przewodniczącą jest Katarzyna Żelazkowska z klasy III ATT

Opiekunami Rady Wolontariatu w roku szkolnym 2018/2019 są:
Pani Agnieszka Kwiatkowska
Pani Agnieszka Wojtczak
Pani Sylwia Sobińska