Kalendarium

Harmonogram pracy szkoły w pierwszym okresie roku szkolnego 2018/2019

 

Termin

Godzina

Wydarzenie

03.09.2018

9.00

10.30

Rozpoczęcie roku szkolnego – kl. I i II

Rozpoczęcie roku szkolnego – kl. III i IV

3.09 - 14.09.2018

 

Wyjazd uczniów klasy III A TH do Bragi w ramach realizacji projektu pt.: ”Otwartość kluczem do sukcesu”-  (I tura)

12.09.2018

17.00

 

17.30

Spotkanie Dyrektora Szkoły z Rodzicami uczniów klas pierwszych

Spotkanie Rodziców uczniów klas pierwszych z Wychowawcami

14.09.2018

15.00

Posiedzenie Rady Pedagogicznej w sprawie organizacji roku szkolnego i nadzoru pedagogicznego

18.09.2018

17.00

17.30

Spotkanie Dyrektora Szkoły z Rodzicami uczniów  klas  maturalnych

Spotkanie Rodziców uczniów klas II – IV z Wychowawcami

20.09. – 21.09.2018

 

Obóz integracyjny dla uczniów klas I

27.09.2018

17.00

Spotkanie Dyrektora Szkoły z Rodzicami (tylko rady oddziałowe)

01.10 -12.10.2018

 

Wyjazd uczniów klasy III A TT do Bragi w ramach realizacji projektu pt.: ”Otwartość kluczem do sukcesu”- (II tura)

12.10.2018

 

Dzień Edukacji Narodowej – ślubowanie uczniów klas I

18.10.2018

17.00-19.00

Konsultacje z Rodzicami

8.11.2018

15.00

Rada Pedagogiczna

29.11.2018

15.00

17.00

 

17.30-19.00

Rada Szkoleniowa 

Zebranie z Rodzicami – przekazanie informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych za I okres

Konsultacje z Rodzicami

13.12.2018

15.00

Rada Pedagogiczna

21.12.2018

 

Wigilia szkolna

23.12.2018 – 31.12.2018

 

Zimowa przerwa świąteczna

04.01.2019

 

Ustalenie ocen śródrocznych

od 07.01.2019

 

okres drugi

09.01.2019

 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (klasy IV) – etap praktyczny (model d)

10.01.2019

 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (klasy IV) – etap pisemny

10.01.2019

 

Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

od 15.01-19.01.2019

 

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie (klasy IV) – etap praktyczny (model dk)

17.01.2019

15.00

 

17.00

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – zatwierdzenie wyników klasyfikacji

Zebranie z Rodzicami podsumowujące I okres

 

 

Studniówka

11.02 – 24.02.2019

 

Ferie zimowe