Kalendarium

Harmonogram pracy szkoły w drugim okresie roku szkolnego 2018/2019

Termin

Godzina

Wydarzenie

04-7.02.2019

 

Dzień Zawodowca

11-24.02.2019

 

Ferie zimowe

11-22.03.2019

 

Wyjazd uczniów klasy III A TE do Bragi w ramach realizacji projektu pt.: ”Otwartość kluczem do sukcesu”

13-14.03.2019

 

Targi edukacyjne

14.03.2019

17.00- 19.00

 

17.00-19.00

Zebranie i konsultacje dla rodziców uczniów klas IV - informacja o przewidywanych ocenach rocznych

Zebrania i konsultacje dla rodziców uczniów klas I-III

22.03.2019

16.00-19.00

Drzwi Otwarte

30.03-12.04.2019

 

Wyjazd uczniów klasy III B TH do Bragi w ramach realizacji projektu pt.: ”Otwartość kluczem do sukcesu”

10-11.04.2019

 

Rekolekcje wielkopostne dla uczniów uczęszczających na religię.

Szkoleniowa Rada Pedagogiczna

Zebrania Zespołów Przedmiotowych

Zebrania zespołów klasowych

12. 04. 2019

 

Ustalenie ocen końcoworocznych w klasach  IV

16.04.2019

14.00

Rada klasyfikacyjna – klasy IV

18.04-23.04.2019

 

Wiosenna przerwa świąteczna

24.04.2019

14.00

Posiedzenie Rady Pedagogicznej                -  zatwierdzenie wyników klasyfikacji w klasach IV

- szkolenie dot. procedur przeprowadzania egzaminu maturalnego

25.04.2019

17.00-19.00

17.30-19.00

Zebrania końcoworoczne dla  rodziców uczniów klas IV

Konsultacje dla rodziców uczniów klas I-III

26.04.2019

13.00

Zakończenie roku szkolnego kl. IV

27.04.2019

10.00-13.00

Drzwi Otwarte

02.05.2019

9.00 – 12.00

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze

6,7 i 8.05.2019

9.00

Pisemne egzaminy maturalne z przedmiotów obowiązkowych (dni wolne dla uczniów klas I – III)

09. 05. 2019

14.00

17.00-19.00

Rada szkoleniowa.

Zebrania i konsultacje dla rodziców uczniów klas I-III – informacja o przewidywanych  ocenach rocznych

30.05.2019

16.00-19.00

Drzwi Otwarte

3-7.06.2019

 

Rada szkoleniowa – procedury egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

8.06.2019

 

Dzień Sąsiada

10. 06. 2019

 

Ustalenie ocen końcowych w klasach I – III

13.06.2019

14.00

17. 00 – 19.00

Rada klasyfikacyjna klas I-III TT, TH, TE, TP

Zebrania końcoworoczne i konsultacje dla  rodziców uczniów klas I-III

17.06.2019

14.00

Posiedzenie Rady Pedagogicznej - zatwierdzenie wyników klasyfikacji          w klasach I – III

18.06.2019

 

Etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – TH, TT , TP

19.06.2019

 

Etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (klasy II)

21. 06. 2019

10.00

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

25-26.06.2019

 

Etap praktyczny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie – TE

 27. 06. 2019

10.00

Posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowujące pracę szkoły w roku szkolnym 2018/2019

4.07.2019

 

Przekazanie do szkół świadectw maturalnych

od 26.08. 2019

 

Egzaminy poprawkowe dla uczniów klas I-III.

20. 08. 2019

 

Egzamin maturalny w sesji poprawkowej - część pisemna.

20 – 21.08.2019

 

Egzamin maturalny w sesji poprawkowej - część ustna.

Uwaga!

Ze względu na organizację egzaminów zawodowych (w nowej i starej formule), możliwe są niewielkie zmiany terminów w czerwcu.