Kalendarium

Harmonogram pracy szkoły w pierwszym okresie roku szkolnego 2019/2020

Termin

Godzina

Wydarzenie

02.09.2019

 9.00

11.00

Rozpoczęcie roku szkolnego – kl. I i II

Rozpoczęcie roku szkolnego – kl. III i IV

01.09–14.09.2019

 

Wyjazd uczniów klas III A TT(16 osób), III ATH (3 osoby) i III CTH (1 osoba) do Grenady w ramach realizacji projektu pt.: „Europejski staż szansą na lepszy start zawodowy” – (I tura)

11-22.03.2019

 

Wyjazd uczniów klasy III A TE do Bragi w ramach realizacji projektu pt.: ”Otwartość kluczem do sukcesu”

12.09.2019

 

Rada pedagogiczna – organizacja roku szkolnego 2019/2020 i nadzoru pedagogicznego

18.09–19.09.2019

 

Obóz integracyjny w Sulejowie dla uczniów klas I w zawodzie TE i TP

19.09–20.09.2019

 

Obóz integracyjny w Sulejowie dla uczniów klas I w zawodzie TT i TH

24.09.2019

 

  17.00

 17.30

 17.30

 17.30

 18.00

ul. 1-go Maja w zawodzie TE i TP

Spotkanie Dyrektora Szkoły z Rodzicami uczniów klas I

Spotkanie wychowawców z Rodzicami uczniów klas I

Spotkanie wychowawców z Rodzicami uczniów klas II-III

Spotkanie Dyrektora Szkoły z Rodzicami uczniów klas IV

Spotkanie wychowawców z Rodzicami uczniów klas IV

25.09.2019

 

17.00

 17.30

 17.30

 17.30

 18.00

ul. Drewnowska 171 w zawodzie TT i TH

Spotkanie Dyrektora Szkoły z Rodzicami uczniów klas I

Spotkanie wychowawców z Rodzicami uczniów klas I

Spotkanie wychowawców z Rodzicami uczniów klas II-III

Spotkanie Dyrektora Szkoły z Rodzicami uczniów klas IV

Spotkanie wychowawców z Rodzicami uczniów klas IV

26.09.2019

 17.00

Spotkanie Dyrektora Szkoły z Rodzicami (tylko rady oddziałowe) – ul. Drewnowska 171

28.09–12.10.2019

 

Wyjazd uczniów klas III A TE (14 osób) i III ATH (6 osób) do Grenady w ramach realizacji projektu pt.: „Europejski staż szansą na lepszy start zawodowy” – (II tura)

14.10.2019

 

Dzień Edukacji Narodowej – ślubowanie uczniów klas I  
ul. Drewnowska 171

26.11.2019

17.00

 

 17.30–19.00

Posiedzenie Rady Pedagogicznej -  zatwierdzenie
zebranie z Rodzicami – przekazanie informacji
o przewidywanych ocenach niedostatecznych za I okres –
ul. 1 Maja

Konsultacje z rodzicami – ul. 1 Maja

28.11.2019

17.00

 

17.30–19.00

Zebranie z Rodzicami – przekazanie informacji
o przewidywanych ocenach niedostatecznych za I okres –
ul. Drewnowska 171

Konsultacje z rodzicami – ul. Drewnowska 171

20.12.2019

 

Wigilia szkolna

ul. Drewnowska/ul. 1 Maja

23.12–31.12.2019

 

Zimowa przerwa świąteczna

03.01.2020

 

Ustalenie ocen śródrocznych

od 06.01.2020

 

Okres II

09.01.2020

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie(klasy IV) – etap praktyczny
(model „d”)

10.01.2020

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie(klasy IV) – etap pisemny

08.01.2020

 

Posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej – ul. Drewnowska 171

od 14.01–18.01.2020

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje
w zawodzie(klasy IV) – etap praktyczny
(model „dk”)

10.01.2020

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – zatwierdzenie wyników klasyfikacji – ul. Drewnowska 171

 

  Studniówka

 

13.01–26.01.2020

 

Ferie zimowe

28.01.2020

 17.00

17.30–19.00 

Zebranie z Rodzicami – podsumowujące I okres – ul. 1 Maja

Konsultacje z rodzicami – ul. 1 Maja

29.01.2020

 

Posiedzenie Rady Pedagogicznej – Podsumowanie pracy szkoły w I okresie – ul. Drewnowska 171

30.01.2020

17.00

17.30–19.00

Zebranie z Rodzicami – podsumowujące I okres – ul. Drewnowska 171

Konsultacje z rodzicami – ul. Drewnowska 171